top of page

Bivak is er voor de grote schaal van projectontwikkeling

tot de kleinere schaal van een enkele recreatie eenheid met oogvoor natuur en een duurzame omgang bouwmaterialen

en ecologie.

Bivak is als onderdeel van Vormverbeeld ontwikkeld door

Arco Herrebout.

Met het uitgebreide netwerk en de ervaringen uit de verschillende ontwerpdisciplines is er ruime kennis vaardigheid en creativiteit aanwezig om de planologische, landschappelijke en bouwtechnische ontwerpopgaven

succesvol uit te voeren.

"korte lijnen voor een optimaal resultaat"

bottom of page